Menu
Tijdelijke werkzaamheden op ons park

Nieuws uit de Maashorst

Geplaatst: 23-12-2020

Werkzaamheden Herperduin: Een aantrekkelijker en gezonder bos

Vanaf 4 januari 2021 vinden er werkzaamheden plaats in Herperduin (De Maashorst). De gemeente Oss wil meer verschillende soorten bomen en struiken voor een aantrekkelijker en gezonder bos. En een beter gemengd bos, kan ook beter tegen veranderingen van het klimaat.

Wat gaan we precies doen? Op bepaalde plekken duwen we bomen om en zagen we de bast van de boom rondom door. Hierdoor sterft deze langzaam af. Zo krijgen loofbomen en struiken de ruimte om te groeien. Deze kwamen hier vroeger ook voor. Ook planten we 15 verschillende soorten bomen en struiken. Bomen zoals de zoete kers, de haagbeuk, en de winterlinde. En struiken zoals de sleedoorn, hazelaar en hondsroos. Door deze soorten te mengen, kan de bodem beter tegen verzuring. Tot slot verstoppen we de nieuwe, kleine bomen en struiken, onder grotere struiken of omgevallen en omgeduwde bomen. Zo proberen we de nieuwe boompjes op een natuurlijke manier te beschermen, tegen de grazers in het gebied. We krijgen voor deze werkzaamheden subsidie van de provincie Noord-Brabant en Europese Unie.

Op de plekken waar gewerkt wordt, zal informatie opgehangen worden.

Nieuws overzicht